Valpar på gång!

Valpar väntas omkring 29 juli 2018.

Moder; Kamiliagården Granna-Gina

Fader Caroq´s Emelanin

  • Gina

  • Moder Kamiliagården Granna-Gina

  • Roger

  • Fader Caroq´s Emelanin